Odsłon : 100271
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Aktualności

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU '2019

       Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Zarządu KŻ WAT pragnę wszystkim Żeglarzom i ich Rodzinom złożyć najserdeczniejsze życzenia pogodnych, zdrowych, obfitych i rodzinnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku.
                                                Komandor KŻ WAT Zdzisław Czajko

11 grudnia 2018 o godz. 18.oo - Zebranie KŻ WAT

         Zarząd Klubu Żeglarskiego WAT zwołuje Zebranie Sprawozdawcze  naszego Stowarzyszenia i zaprasza wszystkich Członków Klubu - bosmanów wraz z załogami oraz Członków bez przydziału w dniu 11 grudnia br. o godz. 18.oo do Tawerny Korsarz (pomieszczenie w poziomie -1).  Na Zebraniu będą przedyskutowane wszystkie sprawy Klubu.
         Po Zebraniu "obowiązkowe" szanty w sali głównej. W Korsarzu w tym dniu od godz. 20.oo koncertują Łysy i Jasiek w formule "szanta na życzenie". Dobra zabawa gwarantowana.
Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów serdecznie i zapraszam.                                       

Planowany porządek obrad:
   Otwarcie zebrania.
1. Powołanie prowadzącego Zebranie.
2. Powołanie protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Powołanie Komisji Uchwałowej.
6. Sprawozdania Zarządu KŻ WAT za okres od 12.12.2017 do 11.12.2018.
7. Sprawozdanie finansowe za okres od 12.12.2017 do 11.12.2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu KŻ WAT za okres 12.12.2017 do 11.12.2018.
11. Wolne wnioski – propozycje punktów do uchwały – działania na rok 2019.
12. Zatwierdzenie projektu uchwały.
13. Zakończenie zebrania.
                                                                  Za Zarząd -  Zdzisław Czajko,  Komandor KŻ WAT

Dwa dni w Zegrzu - 20-21.10.2018

Hangarowanie - niedziela 21.10

Wyróżnienie kol. Wiesława Janczarka

Szansa na szkoleniowy rejs morski...

Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie zaprasza na morskie rejsy szkoleniowo-stażowe na jachcie FARUREJ

Lp.    Port i data zaokrętow.   Port i data wyokrętow.  Trasa    Ilość dni    Kojowe     Wolne
                                                                                                                         koje
F10   Gdańsk 09.07.2018      Tallin   21.07.2018        Alandy        12    1 070 zł          2
F12   Gdańsk 02.08.2018       Gdańsk 11.08.2018        Gotland     9       820 zł          6
F13   Gdańsk 11.08.2018    Gdańsk 18.08.2018       Bornholm       7       650 zł          6
F14   Gdańsk 18.08.2018    Gdańsk 25.08.2018        Kłajpeda       7       650 zł          8

                       Info: www.atol.waw.pl   fb: Farurej Atol    
                        tel.: 508226376, 698780560
   Zachęcamy studentów WAT i  wszystkich Klubowiczów do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleniowej Klubu ATOL.

Uroczyste Otwarcie Sezonu '2018 w KŻ WAT

19 maja o godz. 11.oo Otwarcie Sezonu Żeglarskiego '2018

Wodowanie - przed "Majówką"...

Więcej artykułów…